GDPR POLITIKA & A SÜTI HASZNÁLATI

TITKOSSÁG ÉS BIZTONSÁG POLITIKA SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL (HU)

Ez a személyes adatok kezelésének bizalmas kezelésére és biztonságára vonatkozó szabályzatunk, összhangban a hatályos magyar jogszabályokkal és az EU GDPR irányelveivel.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

MOLNÁR-MEDICAL KFT. (Kereskedelmi név: Molnar Dental) tisztában van az Ön adatainak fontosságával, és elkötelezett azok titkosságának és biztonságának védelme mellett. Ezért fontos számunkra, hogy integrált és gyakorlatias módon biztosítsuk az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat, mint érintetteket (vevők, potenciális ügyfelek, partnerek, együttműködők, beszállítók, a www.molnardental weboldalak felhasználói. com, vagy a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő egyéb weboldalak, a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő szoftveralkalmazások, webportálok, mobilalkalmazások felhasználói a jelen személyes jellegű adatkezelésekre vonatkozó Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: ponthoz, az alábbiakban felsorolt célokra.

elen Szabályzat célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy a MOLNÁR-MEDICAL KFT. gyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait, többek között weboldalak, szoftveralkalmazások/internetes portálok vagy mobilalkalmazások használatával (bármilyen típusú adatra utalunk, amelyet ezen a webhelyen keresztül megadhat, amikor feliratkozik a hírlevélre, vásárol egy terméket vagy MOLNÁR-MEDICAL KFT. szolgáltatása).

A tulajdonában lévő weboldalak, szoftveralkalmazások/webportálok, mobilalkalmazások nem gyermekeknek készültek, és tudatosan nem gyűjtünk gyermekekre vonatkozó adatokat. Fontos, hogy elolvassa a jelen Szabályzatot minden más adatvédelmi nyilatkozattal vagy méltányos feldolgozási nyilatkozattal együtt, amelyet bizonyos esetekben megadhatunk, amikor személyes adatokat gyűjtünk vagy lekérünk Önről, hogy tudja, hogyan és miért használjuk fel adatait.

Jelen Szabályzat minden olyan eszközre vonatkozik, amellyel a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalak, web-alapú szoftveralkalmazások vagy mobilalkalmazások hozzáférnek, ideértve az okostelefonokat, táblagépeket vagy bármely más típusú, internetböngészőt tartalmazó eszközt, amelyen keresztül elérheti weboldalak, alkalmazások és webportálok. Ha nem ért egyet a felhasználásukra vonatkozó feltételekkel (személyes adatok védelme szempontjából jelen dokumentumban, de bizalmas információk, szerzői jogok szempontjából az Általános feltételek, Adatvédelmi szabályzat dokumentumokban is szerepel). stb.), kérjük, ne használja a www.molnardental.com oldalakat, ne használja a szoftveralkalmazásokat/webportálokat, ne használja a mobilalkalmazásokat, és így ne adja meg adatait a MOLNÁR-MEDICAL KFT.-nek.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, MOLNÁR-MEDICAL KFT. biztonságosan, jóhiszeműen és kizárólag a meghatározott célból kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a MOLNÁR-MEDICAL KFT. oldal látogatása és/vagy szolgáltatásainak megvásárlása során magáról megad.

Azzal, hogy a jelen Szabályzat elolvasása után továbbra is használja weboldalunkat és szolgáltatásainkat, hozzájárul ahhoz, valamint ahhoz, hogy a MOLNÁR-MEDICAL KFT. gyűjtse és kezelje személyes adatait.

2. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

MOLNÁR-MEDICAL KFT. személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel az alábbi célokra:

2.1. A MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalakon, szoftveralkalmazásokon / webportálokon és mobil alkalmazásokon keresztül nyújtott szolgáltatások adminisztrációja, fejlesztése, megvalósítása;

2.2. Szolgáltatásértékesítés kereskedelmi tevékenysége, ideértve a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalakon, szoftveralkalmazásokon és mobilalkalmazásokon szolgáltatások értékesítésének megvalósítását, adminisztrációját, fejlesztését, ügyfelek és partnerek elszámolásának adminisztrációja, kutatás / piactanulmányok, statisztikák;

2.3. Reklám, marketing és reklámozás, a MOLNÁR-MEDICAL KFT. szolgáltatásait népszerűsítő tevékenység, promóciós kampányok kidolgozása, hírlevelek (tájékoztatók) továbbítása, a szolgáltatások értékesítésének és fogyasztói magatartásának nyomon követése, nyomon követése;

2.4. Értékesítés utáni tevékenységek, ezen belül ügyfélkapcsolati szolgáltatások, a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása a kínált szolgáltatások értékeléséről (ideértve a szolgáltatások értékelését a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalakon, szoftveralkalmazásokon, mobil alkalmazásokon keresztül);

2.5. Humán erőforrás toborzás a MOLNÁR-MEDICAL KFT. céghez;

2.6. A MOLNÁR-MEDICAL KFT. által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos vásárlói és leendő ügyfelek preferenciáit tartalmazó adatok elemzése. a honlapon, a szoftveralkalmazásokon vagy a mobilalkalmazásokon keresztül, valamint azokra a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket a MOLNÁR-MEDICAL KFT. elemzi azokat azzal a szándékkal, hogy eldöntse, szükséges-e felvenni a vállalat portfóliójába;

2.7. Nevelés és kulturizálás céljából;

2.8. Szociális védelmi és segítő tevékenység céljából;

2.9. A MOLNÁR-MEDICAL KFT. termékeivel és szolgáltatásaival, valamint a verseny által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikai és tudományos kutatási tevékenység;

2.10. Turisztikai szolgáltatások végzésére, különösen turisztikai és szállodai célok lefoglalására;

2.11. Elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtása érdekében;

2.12. Bizonyítási céllal a fenti tevékenységekkel összefüggésben és archiválási célból.

3. MARKETING

Felhasználhatjuk személyazonossági adatait, elérhetőségeit, oldalhasználatával és profiljával kapcsolatos technikai adatait, hogy képet alkothassunk arról, hogy szerintünk mire van szüksége, mire van szüksége, vagy mi érdekelheti. Így döntjük el, hogy mely termékek, szolgáltatások és ajánlatok lehetnek relevánsak az Ön számára (ezt marketingnek nevezzük). Akkor kap tőlünk marketingkommunikációt, ha információt kért tőlünk vagy vásárolt tőlünk termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy ha megadta nekünk adatait, amikor részt vett egy versenyen vagy regisztrált egy promócióra, és minden esetben nem választotta nem kapja meg ezeket a marketinginformációkat.

4. AZ ALTALUNK GYŰJTŐ ÉS FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Személyes adat vagy személyes információ: egy személyre vonatkozó minden olyan adat vagy információ, amely alapján az adott személy azonosítható. A személyes adatok fogalmába nem tartoznak bele azok az adatok, amelyekről a személyazonosságot eltávolították (anonim adatok).

A fenti célok elérése érdekében a MOLNÁR-MEDICAL KFT. a következő kategóriájú személyes adatokat kezeli:

4.1. a nyújtott szolgáltatások – ideértve a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalakon, szoftveralkalmazásokon és mobilalkalmazásokon keresztül nyújtott szolgáltatások – adminisztrációjáért, fejlesztéséért és megvalósításáért: név, vezetéknév, nem, fizikai antropometriai jellemzők, telefonszámok, fax, cím ( lakhely/lakóhely), e-mail cím, születési idő és hely, szakma, munkahely, szakmai képzés, szokásokra és preferenciákra vonatkozó adatok, fogyasztói magatartás, kép (fotók), hang, földrajzi helyadatok (GPS), forgalmi adatok, műszaki információk a látogató eszközéről (helye, IP-címe, a használt hardver típusa), az időintervallumra vonatkozó információk, a dátumra és időre vonatkozó adatok, valamint a weboldalak, alkalmazások használatának dátumai a tulajdonában lévő szoftverek és mobilalkalmazások MOLNÁR-MEDICAL KFT.;

4.2. szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kereskedelmi tevékenységekhez, ideértve az értékesítés megvalósítását, adminisztrációját és fejlesztését, beleértve az online értékesítést a www.molnardental.com weboldalon, ügyfélszámlák adminisztrációját, kutatást / piackutatást, statisztikákat: név, vezetéknév, cím (lakóhely / lakhely) , e-mail cím, születési idő és hely, szállítási címek.

4.3. reklámozásra, marketingre és reklámozásra, a MOLNÁR-MEDICAL KFT. szolgáltatásait népszerűsítő tevékenységre, promóciós kampányok lebonyolítására, hírlevelek (tájékoztatók) küldésére, értékesítési és fogyasztói magatartás nyomon követésére, nyomon követésére: vezeték- és vezetéknév, születési idő és hely, telefon / fax, e-mail, cím (lakóhely/lakóhely);

4.4. értékesítés utáni tevékenységekhez, ezen belül ügyfélkapcsolati szolgáltatásokhoz, a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása a MOLNÁR-MEDICAL KFT. által kínált szolgáltatások értékelésével kapcsolatban, a szolgáltatások minőségének javítása: vezeték- és vezetéknév, születési idő és hely, telefon/fax, e -posta, cím (lakóhely/lakóhely), a termékek vásárlói értékeléséből származó egyéb adatok;

4.5. bizonyítási céllal a fenti tevékenységekkel összefüggésben és archiválási célból: személyes adatok tárolása a fent leírt célból az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a törvényes jogok védelme és egyéb jogszabály szerinti jogok gyakorlása érdekében. és szerződéseket kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítve az esetleges archiválási követelményeket.

MOLNÁR-MEDICAL KFT. alapesetben nem kezeli a személyazonosító okmány személyi számkódját, sorozatát és számát tartalmazó adatokat. A különleges védelmi rendszer hatálya alá tartozó személyes adatokat, például a személyi számkódot, a személyazonosító okmány sorozatát és számát, korlátozó feltételek mellett és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtjük és dolgozzuk fel, hogy biztosítsuk a vonatkozó szabályok betartását. az adatvédelem területén, tekintse meg őket.

Nem gyűjtünk semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot Önről (ezek magukban foglalják az Ön faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára vagy biometrikus és genetikai adataira vonatkozó adatokat). Nem gyűjtünk továbbá információkat a büntetőítéletekről és a bűncselekményekről.

A személyes adatok megadása szükséges a MOLNÁR-MEDICAL KFT. a fent felsorolt tevékenységek elvégzésére. Ha Ön megtagadja ezen adatok megadását, az ellehetetlenítheti a MOLNÁR-MEDICAL KFT. a megfelelő szolgáltatások, információk biztosítására, kérései megválaszolására vagy a fent felsoroltak közül bármely más tevékenység elvégzésére.

5. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA

Különféle módszereket alkalmazunk az Önről és Önről szóló adatok gyűjtésére, többek között:

Közvetlen interakciók. Személyazonosságát, elérhetőségét és pénzügyi adatait megadhatja nekünk a weboldalakon elérhető űrlapok kitöltésével, a szoftveralkalmazásokban vagy a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő mobil alkalmazásokban, illetve postai úton, telefonon, e-mailben, ill. másképp. Ide tartoznak az Ön által megadott személyes adatok, amikor:

5.1. megrendeli termékeinket vagy szolgáltatásainkat;

5.2. fiók létrehozása weboldalunkon vagy bármely mobilalkalmazásunkban;

5.3. előfizetni szolgáltatásainkra vagy kiadványainkra;

5.4. kérje az Önnek elküldött marketinginformációkat;

5.5. részt vesz egy versenyen vagy felmérésben;

5.6. töltsön ki egy visszajelzési űrlapot, vagy küldje el nekünk visszajelzését bármilyen más módon;

5.7. töltse ki a weboldalunkon található bármely online űrlapot;

5.8. önként és tudatosan állítsa be preferenciáit és viselkedését.

Technológiák vagy automatizált interakciók. A webhelyekkel, szoftverekkel vagy mobilalkalmazásokkal való interakció során automatikusan technikai adatokat gyűjthetünk az Ön berendezéséről, műveleteiről és böngészési szokásairól. Ezeket a személyes adatokat süti-k és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük. Technikai adatokat is kaphatunk Önről, ha más, süti-jainkat használó webhelyeket látogat meg. Kérjük, további részletekért tekintse meg alább a süti-kra vonatkozó szabályzatunkat.

6. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

MOLNÁR-MEDICAL KFT. megőrzi személyes adatait, ameddig az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekből azokat gyűjtöttük, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését.

A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok értékét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala által okozott esetleges kárveszélyt, a személyes adatok kezelésének célját, valamint ezeket a célokat más eszközökkel és a vonatkozó jogszabályi követelményekkel tudja elérni.

Bizonyos körülmények között anonimizálhatjuk személyes adatait (hogy azok többé ne legyenek Önnel társíthatók) kutatási vagy statisztikai célokra, ebben az esetben ezeket az információkat korlátlan ideig felhasználhatjuk előzetes értesítés nélkül.

7. KINEK KIADJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

A fent említett célok közül egy vagy több megvalósítása érdekében a MOLNÁR-MEDICAL KFT. az Ön személyes adatait a címzettek alábbi kategóriáinak adhatja ki:

7.1. személyesen Önnek, mint érintettnek a hozzáférési joga gyakorlása keretében (az érintett);

7.2. az érintett törvényes képviselőihez;

7.3. az üzemeltető törvényes képviselőjének;

7.4. a MOLNÁR-MEDICAL KFT szerződéses partnerei. – mint azoknál a cégeknél, amelyekkel a MOLNÁR-MEDICAL KFT. partnerkapcsolatban áll, de csak titoktartási kötelezettségvállalás alapján, amellyel garantálja ezen adatok biztonságát, és ezen személyes adatok megadását a hatályos jogszabályoknak megfelelően;

7.5. szolgáltatók és áruk (marketing, fizetési / banki vagy egyéb szolgáltatások), beleértve a MOLNÁR-MEDICAL KFT. meghatalmazotti, biztosítói, hatósági (ügyészség, rendőrség, bíróság és egyéb illetékes állami szervek) minőségében, a jogszabályi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint kifejezetten megfogalmazott megkeresések eredményeként más társaságok részére történő adatkezelés során egy csoportban a MOLNÁR-MEDICAL KFT.-vel; szintén

7.6. banki társaságok és követelésbehajtó és/vagy követelésbehajtó ügynökségek.

A MOLNÁR-MEDICAL KFT által gyűjtött és feldolgozott adatok. harmadik félnek (a fent említetteken kívül) semmilyen más módon nem adják el/adják át, és kizárólag a MOLNÁR-MEDICAL KFT. szolgáltatásainak javítására használják fel.

8. AZ ÖN JOGAI

Jelen Szabályzat elolvasásával Ön tudatában van annak, hogy a törvény által biztosított jogok garantálják, ill.

8.1. joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről a törvénynek megfelelően;

8.2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga;

8.3. a személyes adataival kapcsolatos beavatkozás joga;

8.4. az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk automatikus egyedi döntés;

8.5. joga van arra, hogy tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, és kérjen helyesbítést vagy frissítést a törvénynek megfelelően. Közvetlen marketing célból kezelt személyes adatok esetében ez a jog bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül gyakorolható;

8.6. az adattörlés kérésének joga;

8.7. az adatai továbbításának (hordozásának) kérésének joga;

8.8. a hozzájárulás visszavonásának joga (ha a gyűjtés és feldolgozás hozzájáruláson alapul);

8.9. a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok megsértése esetén bírósághoz fordulni.

E jogait Ön gyakorolhatja, és bármikor és indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak bármilyen célú kezelése ellen a MOLNÁR-MEDICAL KFT.-hez intézett írásbeli, keltezett és aláírt kérelmével e-mail küldésével. – levél „NEM EGYETÉRTEM a személyes adatok MOLNÁR-MEDICAL KFT. általi kezelésével” tárggyal, vagy a weboldalakon elérhető linkeken és leiratkozási módokon, a MOLNÁR-MEDICAL KFT által tervezett szoftverekben és mobil alkalmazásokban .. Ebben az esetben kérését továbbítjuk a MOLNÁR-MEDICAL KFT szakosztályára. (azaz az adatvédelemért felelős személy). Kérésének elküldése után valószínűleg egy üzenetet fog kapni, amely megerősíti, hogy lehetőségét regisztrálta, valamint minden egyéb szükséges információt, az esettől függően.

Igyekszünk minden megkeresésre egy naptári hónapon belül válaszolni. Esetenként ez a folyamat tovább tarthat, ha kérése különösen összetett, vagy ha több kérést is benyújtott. Ebben az esetben értesítjük és folyamatosan tájékoztatjuk. Kérjük, minden alkalommal ellenőrizze ezt a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, amikor weboldalunkat használja, hogy mindig értesüljön a frissítésekről.

9. HARMADIK FÉL OLDALAI

Ez a weboldal tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felekhez tartozó webhelyekre, beépülő modulokra és alkalmazásokra. Ha rákattint ezekre a linkekre, vagy ha aktiválja ezeket a kapcsolatokat, lehetséges, hogy harmadik felek adatokat gyűjtenek vagy dolgoznak fel Önről. Nem mi irányítjuk ezeket a harmadik felek webhelyeit, és nem vállalunk felelősséget azok adatvédelmi nyilatkozataiért. Amikor elhagyja oldalunkat, javasoljuk, hogy olvassa el az egyes meglátogatott webhelyek adatvédelmi nyilatkozatát.

10. SÜTIK (COOKIES)

Az oldal megfelelő működésének biztosítása érdekében időnként kis adatfájlokat, úgynevezett süti-kat helyezünk el az Ön számítógépén. A legtöbb nagy oldal ezt csinálja.

Mit jelent a süti? A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy webhely elment az Ön számítógépére vagy mobileszközére, amikor Ön meglátogatja. A sütiknek köszönhetően a webhely egy ideig megőrzi az Ön műveleteit és beállításait (bejelentkezés, nyelv, karakterméret és egyéb megjelenítési beállítások). Így többé nem kell újra beírnia ezeket minden alkalommal, amikor visszatér az oldalra, vagy egyik oldalról a másikra navigál.

Hogyan használjuk a sütiket? A www.molnardental.com weboldalon található egyes oldalak süti-kat használnak, hogy megjegyezzék: megjelenítési preferenciáit, például kontrasztot, színt vagy betűméretet;

ha válaszolt egy felugró kérdőívre a tartalom hasznosságával kapcsolatban (hogy ne kérdezzék újra);

ha elfogadta (vagy nem) a süti-k használatát az oldalon.

Ezenkívül a www.molnardental.com weboldalon tárolt egyes anyagok (videók) süti-kat használnak, hogy anonim statisztikákat gyűjtsenek arról, hogy Ön hogyan érkezett az oldalra, és milyen videóanyagokat nézett meg.

A süti-k aktiválása nem feltétlenül szükséges a www.molnardental.com oldal működéséhez, de javíthatja a böngészési élményt. Törölheti vagy blokkolhatja a süti-kat, de ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy a www.molnardental.com weboldal bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.

A sütikhez kapcsolódó információkat nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására. Ezenkívül ellenőrzés alatt tartjuk az Ön böngészési beállításaival kapcsolatos adatokat. A sütiket az itt leírtaktól eltérő célokra nem használjuk fel.

Hogyan ellenőrizheti a süti-kat? A süti-kat tetszés szerint szabályozhatja és/vagy törölheti – a részletekért lásd az aboutsütis.org webhelyet. Az összes süti-t törölheti számítógépéről, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy blokkolja az elhelyezésüket. Ha ezt teszi, előfordulhat, hogy manuálisan kell megadnia néhány beállítást, minden alkalommal, amikor felkeresi a www.molnardental.com webhelyet. Ezenkívül előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások vagy opciók nem működnek.

Ezen az oldalon a süti-kat elfogadhatja vagy elutasíthatja a megfelelő linkre kattintva: Süti-k elfogadása / Süti-k elutasítása.

 A SÜTI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA (HU)

Ez a www.molnardental.com weboldalra vonatkozó sütik-i szabályzatunk a hatályos magyar jogszabályoknak és az EU irányelveknek megfelelően. Az alábbi információk a MOLNÁR-MEDICAL KFT. tulajdonában lévő weboldalak, szoftveralkalmazások és mobilalkalmazások által használt sütiket elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos további információkkal szolgálják a felhasználót. (kereskedelmi név: Molnar Dental).

 

1. FONTOS INFORMÁCIÓK A SÜTIKÉRŐL

  • Ez a weboldal saját és harmadik féltől származó sütiketat használ, hogy a látogatók számára sokkal jobb böngészési élményt és az egyes egyén igényeihez és érdeklődéséhez igazodó szolgáltatásokat biztosítson;
  • a sütiket fontos szerepet játszanak a felhasználó által az interneten élvezett többféle szolgáltatás elérésének és kézbesítésének megkönnyítésében, mint például: bizonyos beállítások személyre szabása, például a webhely megtekintésének nyelve, az egyes árak vagy tarifák pénzneme. kifejezett, a különféle termékekre vonatkozó opciók (mértékek vagy egyéb részletek) bevásárlókosárban tartása (és ezen opciók memorizálása) – ezzel generálva a „bevásárlókosár” rugalmasságát (régi preferenciák elérése az „előre” és „vissza” gomb megnyomásával) ;
  • A sütiket értékes visszajelzést adhatnak a webhelytulajdonosoknak arról, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyeiket, így optimalizálhatják azokat, hogy azok hatékonyabbak és elérhetőbbek legyenek a felhasználók számára;
  • A sütiket lehetővé teszik, hogy más webhelyekről származó multimédiás vagy egyéb alkalmazásokat egy adott webhelyen helyezzenek el, hogy értékesebb, hasznosabb és élvezetesebb böngészési élményt nyújtsanak;
  • A sütik javítják az online hirdetések hatékonyságát.

 

2. MI AZ A SÜTI?

Az „Internet Cookie” (más néven „böngésző süti” vagy „HTTP cookie” vagy egyszerűen „süti”) egy kisméretű fájl, amely betűkből és számokból áll, és amely a számítógépen, mobil terminálon vagy más berendezésen kerül tárolásra. olyan felhasználó, akitől hozzáfér az internethez.

A süti egy webszerver által a böngészőnek (pl.: Internet Explorer, Chrome) küldött kéréssel kerül telepítésre, és teljesen „passzív” (nem tartalmaz szoftvereket, vírusokat vagy „spyware” programokat, és nem fér hozzá a merevlemez a felhasználó meghajtója).

A süti 2 részből áll: a nevéből és a süti tartalmából vagy értékéből. Ezenkívül a süti élettartama is meghatározásra kerül; technikailag csak a sütiket küldő webszerver férhet hozzá ismét, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez társított webhelyre. A sütik önmagukban nem igényelnek személyes adatokat, és a legtöbb esetben nem azonosítják az internetezőket.

 

3. MI ELŐNYEI VAN A SÜTI HASZNÁLATA?

A cookie olyan információkat tartalmaz, amelyek összekötik a webböngészőt (a felhasználót) és egy adott webszervert (a weboldalt). Ha egy böngésző újra hozzáfér ehhez a webszerverhez, képes elolvasni a már tárolt információkat, és ennek megfelelően reagálni. A sütik kellemes böngészési élményt biztosítanak a felhasználóknak, és támogatják számos webhely azon törekvéseit, hogy felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtsanak: például online adatvédelmi beállítások, a webhely nyelvi beállításai, bevásárlókosarak vagy releváns hirdetések.

 

4. MI A SÜTI ÉLETTARTAMA?

A sütiket webszerverek kezelik. A süti élettartama jelentősen változhat, attól függően, hogy milyen célból helyezték el. Egyes sütiket kizárólag egyetlen munkamenethez használnak (munkamenet sütiket), és a továbbiakban nem őrzik meg őket, miután a felhasználó elhagyta a webhelyet. A többi süti megőrződik, és minden alkalommal újra felhasználható, amikor a felhasználó visszatér az adott webhelyre („állandó sütiket”). A sütiketat azonban a felhasználó bármikor törölheti a böngésző beállításain keresztül.

 

5. HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET?

A legtöbb online szolgáltatáshoz hasonlóan weboldalunk is számos célból használja saját és harmadik féltől származó sütiketat. Az elsődleges sütiket többnyire szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez, és nem gyűjtenek semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt. A weboldalunkon használt, harmadik féltől származó sütiket elsősorban a webhely működésének megértését, a webhelyünkkel való interakcióját, szolgáltatásaink biztonságának megőrzését, releváns hirdetések biztosítását, valamint általában jobb és jobb élmény és segítség nyújtását szolgálják. felgyorsíthatja későbbi interakcióit a weboldalunkkal.

 

6. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Alapvető: Egyes sütiket elengedhetetlenek ahhoz, hogy webhelyünk teljes funkcionalitását élvezhesse. Ezek lehetővé teszik számunkra a felhasználói munkamenetek fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését. Nem gyűjt és nem tárol semmilyen személyes információt. Ezek a sütiket például lehetővé teszik, hogy bejelentkezzen fiókjába, termékeket helyezzen a kosárba, és biztonságosan fizessen ki.

Statisztikák: Ezek a sütiket olyan információkat tárolnak, mint a webhely látogatóinak száma, az egyedi látogatók száma, a webhely mely oldalait látogatták meg, a látogatás forrása stb. Ezek az adatok segítenek megérteni és elemezni a webhely teljesítményét és azt, hogy hol javításra szorul.

Marketing: Weboldalunkon hirdetések jelennek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az általunk megjelenített hirdetéseket, hogy azok értelmesek legyenek az Ön számára. Ezek a sütiket segítenek nyomon követni ezen reklámkampányok hatékonyságát.

Az ezekben a sütiketban tárolt információkat harmadik fél hirdetésszolgáltatók is felhasználhatják arra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a böngészőben más webhelyeken.

Funkcionális: Ezek olyan sütiket, amelyek bizonyos nem alapvető funkciókat segítenek webhelyünkön. Ezek a funkciók magukban foglalják a tartalom, például videók beágyazását vagy a webhelyek tartalmának megosztását a közösségi média platformokon.

Beállítások: Ezek a sütiket segítenek abban, hogy tároljuk böngészési beállításait és preferenciáit, például a nyelvi beállításokat, hogy jobb és hatékonyabb élményben legyen része a webhely jövőbeli látogatásai során.

 

7. HOGYAN SZABÁLYOZHATOM A SÜTI BEÁLLÍTÁSAIT?

Ha úgy dönt, hogy később, a böngészés során módosítja beállításait, kattintson a képernyőn az „Adatvédelem és sütiket irányelvei” fülre. Ekkor ismét megjelenik a beleegyező nyilatkozat, amely lehetővé teszi a beállítások megváltoztatását vagy a hozzájárulás teljes visszavonását.

Ezenkívül a különböző böngészők különböző módszereket kínálnak a webhelyek által használt sütiket blokkolására és törlésére. Módosíthatja böngészője beállításait a sütiket letiltásához/törléséhez. Ha többet szeretne megtudni a sütiket kezeléséről és törléséről, látogasson el a wikipedia.org, www.allaboutcookies.org webhelyre.

 

8. BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK

A sütik nem vírusok! „Sima szöveges” formátumot használnak. Nem kóddarabokból állnak, így nem hajthatók végre vagy nem futtathatók automatikusan. Következésképpen nem másolhatók vagy replikálhatók más hálózatokra, hogy újra lehessen futtatni vagy replikálni. Mivel nem tudják ellátni ezeket a funkciókat, nem tekinthetők vírusoknak. A sütiket továbbra is felhasználhatók negatív célokra. Mivel információkat tárolnak a felhasználók preferenciáiról és böngészési előzményeiről, a sütiket „kémprogramok” formájaként használhatók. Sok kémprogram-elhárító termék tisztában van ezzel a ténnyel, és a vírusirtó/kémprogram-elhárító törlési/ellenőrzési eljárások részeként folyamatosan megjelöli a sütiketat törlésre. Általában a böngészők integrált adatvédelmi beállításokkal rendelkeznek, amelyek különböző szintű sütik-elfogadást, érvényességi időtartamot és automatikus törlést biztosítanak, miután a felhasználó felkeresett egy bizonyos webhelyet.

 

9. HOGYAN KIKAPCSOLHATJUK A SÜTIKET?

A felhasználók beállíthatják böngészőjüket a sütiket elutasítására. A sütiket letiltása és fogadásának megtagadása egyes webhelyeket nem használható, illetve nehezen látogathatóvá és használhatóvá tehet. Ezenkívül a sütiket elfogadásának megtagadása nem jelenti azt, hogy többé nem fog kapni/látni online hirdetéseket. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a továbbiakban ne fogadja el ezeket a sütiket, vagy beállíthatja úgy, hogy a böngészője fogadja a sütiketat egy adott webhelyről. De például, ha nem regisztrált sütiket használatával, akkor nem tud megjegyzéseket hagyni. Minden modern böngésző lehetőséget biztosít a sütik-beállítások módosítására. Ezeket a beállításokat általában a böngészője opciók / beállítások vagy preferenciák menüjében találja meg.

A beállítások megértéséhez használhatja a böngésző „súgó” opcióját, hogy további részleteket tudjon meg (például indítson keresést a következő kifejezésekre, a böngészőtől függően:

9.1. Microsoft Edge / Windows: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

9.2. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

9.3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

9.4. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Molnar Dental

Várkerület 43
H-9400 Sopron
Ungarn

Telefon

+43 (676) 699 77 35
+36 (30) 146 9080

E-Mail

info@molnardental.com

Öffnungszeiten

Mo: 8:30-18:30
Di: 8:30-18:30
Mi: 8:30-18:30
Do: 8:30-18:30
Fr: 8:30-18:30
Sa: 8:30-18:30
So: Ruhetag

Termin nach Vereinbarung.

KONTAKT

Adresse: Várkerület 43
9400 Sopron, Ungarn

+43 (676) 699 77 35

+36 (30) 146 9080

info@molnardental.com